Wat houdt het herroepingsrecht in?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst met Flinders te herroepen. Dit geldt echter niet indien op de productpagina duidelijk is vermeld dat het specifieke product is uitgesloten van het herroepingsrecht (bijvoorbeeld in het geval van op maat gemaakte producten).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het laatste product uit de bestelling fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Flinders op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat je in het toegezonden pakket vindt. Je bent hiertoe echter niet verplicht. Als je wel van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om mede te delen dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht vóór de herroepingstermijn is verstreken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.